Bedrijfshulpverlening (BHV) EHBO-training Brandveiligheid

BHV cursus en de betreffende wetgeving

BHV cursus en de betreffende wetgeving

Het Belang van een BHV Cursus en de Relevante Wetgeving

Bedrijfshulpverlening (BHV) is een cruciaal onderdeel van een veilige en goed georganiseerde werkomgeving. Een BHV-cursus leert werknemers hoe ze moeten handelen in noodsituaties, zoals brand, ongevallen of ontruimingen. Naast de praktische voordelen, is het ook wettelijk verplicht voor werkgevers om BHV’ers in dienst te hebben. In deze blog bespreken we het belang van een BHV-cursus en de bijbehorende wetgeving.


Wat is een BHV Cursus?

Een BHV-cursus is ontworpen om werknemers voor te bereiden op noodsituaties binnen het bedrijf. Tijdens de cursus leren deelnemers onder andere:

 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen.
 • Brandbestrijding en het gebruik van blusmiddelen.
 • Ontruimingsprocedures en het begeleiden van werknemers naar veilige zones.
 • Communicatie en alarmering bij noodsituaties.


Waarom is een BHV Cursus Belangrijk?

 1. Veiligheid op de Werkvloer: Een goed getrainde BHV’er kan het verschil maken tussen een klein incident en een grote ramp. Snel en adequaat handelen kan letsel en schade beperken.
 2. Verhoogde Bedrijfsefficiëntie: BHV’ers zorgen ervoor dat een bedrijf snel kan reageren op incidenten, waardoor de bedrijfsprocessen minder verstoord worden en sneller kunnen worden hervat.
 3. Vertrouwen van Werknemers: Werknemers voelen zich veiliger en zijn vaak productiever als ze weten dat er goed getrainde BHV’ers aanwezig zijn die kunnen handelen in noodsituaties.


Wettelijke Verplichtingen rondom BHV

In Nederland is de regelgeving rondom bedrijfshulpverlening vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Hier zijn enkele belangrijke punten uit de wetgeving:

 1. Verplichting tot BHV: Volgens de Arbowet (artikel 15) is elke werkgever verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dit betekent dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn die adequaat kunnen reageren in noodsituaties.
 2. Aantal BHV’ers: De wet specificeert niet exact hoeveel BHV’ers een bedrijf moet hebben, maar dit aantal moet “voldoende” zijn. Dit wordt bepaald op basis van de grootte van het bedrijf, de risico’s binnen de bedrijfsactiviteiten en het aantal werknemers.
 3. Opleiding en Oefening: BHV’ers moeten een geschikte opleiding volgen en regelmatig oefenen om hun vaardigheden op peil te houden. Dit betekent dat eenmalige training niet voldoende is; continue bijscholing en praktijksimulaties zijn essentieel.
 4. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E): Werkgevers moeten een RI&E uitvoeren waarin de risico’s binnen het bedrijf in kaart worden gebracht. Op basis van deze inventarisatie moeten passende BHV-maatregelen worden getroffen.


Hoe Kies je de Juiste BHV Cursus?

Bij het kiezen van een BHV-cursus is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke behoeften van je bedrijf. Hier zijn enkele tips:

 • Erkende Opleiders: Zorg ervoor dat de cursus wordt aangeboden door een erkende en gecertificeerde opleider.
 • Praktijkgericht: Kies een cursus die niet alleen theorie biedt, maar ook veel praktijkoefeningen bevat.
 • Maatwerk: Overweeg een cursus die op maat gemaakt is voor de risico’s en omstandigheden binnen jouw bedrijf.


Conclusie

Een BHV-cursus is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een essentiële investering in de veiligheid en continuïteit van je bedrijf. Door ervoor te zorgen dat je BHV’ers goed zijn opgeleid en regelmatig worden bijgeschoold, creëer je een werkomgeving waar werknemers zich veilig voelen en adequaat kunnen reageren op noodsituaties. Neem de tijd om de juiste cursus te kiezen en zorg ervoor dat je voldoet aan de wettelijke eisen om boetes en onveilige situaties te voorkomen. Veiligheid op de werkvloer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die begint met een goede voorbereiding. Voor meer informatie over de wetgeving omtrent een BHV cursus 

klik hier.


Wij bieden BHV cursussen

Als Özel Opleidingen zijn wij jou graag van dienst en bieden we een

BHV cursus aan. Onze ervaren team van deskundige opleiders staan klaar om jou hierbij te helpen. Met onze uitzonderlijke facilitaire voorzieningen, voor zowel de theoretische en praktische deel van de cursus en hoge slagingspercentages, ben jij gegarandeerd van een hoogwaardige dienstverlening. Bel ons voor advies of boek direct een BHV cursus.